Bilişim Teknolojileri Nedir? Alanı Nedir?

Bilişim teknolojileri; her türlü bilginin toplanmasında, bu verilerin işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir.


Bilişim teknolojileri; her türlü bilginin toplanmasında, bu verilerin işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir. Kamu ve özel sektör tarafından bilgi teknolojilerine yönelik yatırımların arttırılmasındaki temel hedef ve amaç, verimliliğin sağlanması ve rekabet gücü kazanmak. Bilgi teknolojilerinden yeteri kadar fayda sağlamayan kurum veya ülkelerin büyük ekonomiye sahip olması mümkün değildir.

Bilişim Teknolojileri Kategorileri

Bilişim teknolojisi iletişim ve bilgisayar sistemleriyle bağlanabilen bilgi hizmetlerinin tamamı için kullanılan bir kavramdır. Biz bu kavramı sadece bilgisayar donanım ve yazılımlarıyla sınırlı tutamayız. Bilişim teknolojisinin kategorileri 4’e ayrılmaktadır bunlar;

  • Yazılım
  • Hizmetler
  • Donanım
  • Ekipmanlar

Bilişim teknolojileri nitelikli yeniliklere sebep olmaktadır. Bilişim teknolojileri ülkelerin yüksek düzeyde olmalarını belirleyebilecek kadar önemli devrimsel değişimlere sebep olmaktadır. Bilişim teknolojileri vasıtasıyla bilgiler insanlara hızlı bir şekilde ulaştırılabilmektedir.

Bilişim toplumunun yolunun açılması ve gerçekleşmesi, içerik ve teknolojinin bütünleşmesi ile sağlanır. Bu teknoloji yazılım ve donanımdan oluşsa da yine de insana muhtaçtır. Çünkü donanımın ve yazılımın geliştirilmesi için insanın zanaatkarlığına ihtiyaç vardır.

Bilişim Teknolojileri – Yazılım Nedir?

Yazılım
yazılım

En öz açıklamasıyla yazılım; elektronik bir donanımı, belirli bir işi yapmak için derlenmiş komutların bütünüdür. Bu komutlar işlemcilerde işlenerek bir olaya dönüştürülür. Yazılım içinde bir sürü çeşit bulunmakta fakat biz o kadar detaya girememekteyiz , konudan sapmak istemiyorum 🙂

Hizmet nedir dediğimiz zaman ayrı bir başlık açmak istemiyorum çünkü üstüne durulucak bir konu değil 🙂

Bilişim Teknolojileri – Donanım Nedir?

Donanım
donanım

Bilgisayarın elle tutulup gözle görülen tüm fiziksel parçalarına Donanım denir. Donanım iç donanım ve dış donanım olmak üzere ikiye ayrılır. Bilgisayarın içinde kalan parçalara(Anakart,işlemci vb.) “İç Donanım” dışında kalan parçalara(Monitor,klavye vb.) ise “Dış Donanım” denir.

Benzer Makaleler  Windows 7'nin sonu PC döneminin gerçek sonu !

Bilişim teknolojileri ekonomik yapı üzerinde büyük bir dönüşüm başlatmıştır. Ekonomik faaliyetlerin küreselleşmesine imkan tanımışlardır. Bu teknolojilere yapılacak yatırımlar ulusal ölçekli ekonomilerin büyüme oranlarını ve diger bütün sektörlerini etkiler. Firmaların iç verimlilik oranlarını yukarı trende sokarken, dış çevreleri ile ilişkilerinde yeni mekanizmalar içine girmelerine sebep olurlar.

Bilişim Teknolojileri neleri hedefler? amaç nedir?

Bilgisayar ve butlu tabanlı sistemler, enformasyon araçları ve bulut tabanlı sistemlerle çalışan çeşitli yazılım araçları, bilgi teknolojilerinden elde edilmek istenilen amacın gerçekleşmesini sağlayıcı araçlardır. Bu araçlar ile veri toplama, verilerin işlenmesi, analiz edilmesi, bu analizler sonucunda yeni ürün veya hizmet modeli tasarlanması hedeflenir.

Bilgi teknolojileri ile ürün ve hizmet geliştirme aşamaları daha verimli ve insan odaklı hale gelir. Bilgi teknolojilerinden faydalanılarak, şirket içi verimlilik sağlanır. Bazı ölçümler yapılarak, hangi operasyonel aşamalarda müşteri memnuniyetinin sağlanamadığına kadar detaylı analizler yapılabilir. Bu analizler sonucu yeni projeler geliştirilir ve işletmenin daha fazla müşteri odaklı olması sağlanır. Bilgi elde etme ve bu bilgiyi işleme kabiliyeti kazandıran bilişim teknolojileri birçok açıdan fayda sağlar.

Onlardan bazıları şunlardır:

  • Kurumsal organizasyon şemasının daha verimli hale getirilmesi sağlanır. Eksiklikler saptanır, sorunlar giderilir, rekabet gücü kazanılır ve korunur.
  • Üretim süreçleri yakından takip edilir. Ürün üretimini olumsuz etkileyen veya gereksiz maliyet oluşturan birimler tespit edilebilir. Optimum maliyete ulaşmak için yeniden yapılandırma için gereken verilerin toplanması sağlanır.
  • Hem kamu hem de özel işletmelerin kendilerini yenilemek ve geliştirmek üzere elde etmesi gereken bilgiye erişim kolaylaşır. Elde edilen bilgiler işlenerek, yeni hizmet modelleri veya ürünler geliştirilir.
  • Üretim verimliliğinin artması tüketiciye sunulan ürün veya hizmetin fiyatını olumlu yansır. Global rekabet gücü kazanılır.
  • Hatasız bir üretim zincirinin oluşturulması marka ve kurum imajına olumlu katkı sunar.
Benzer Makaleler  Windows 10X katlanabilir işletim sistemine ilk bakış

GTA 6 hakkında sızan resimleri görmek isterseniz bu bağlantıya gidebilirsiniz teşekkür ederim


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla ​​paylaş!

Tepkiniz nedir?

Şaşkın Şaşkın
0
Şaşkın
Başarısız Başarısız
0
Başarısız
Eglenceli Eglenceli
0
Eglenceli
Kötü Kötü
0
Kötü
Komik Komik
0
Komik
İşte Bu İşte Bu
0
İşte Bu
Aydın Safi
Asıl meslegi yazılımcı 2015-2017 senelerinde silikon vadisinde çalışma şansı olmuştur. 2018'de kurdugu bazı siteleri kapatarak Teknolee hizmet vermektedir.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir